Ogród Biblijny

Historia

Ogród biblijny w Proszowicach jest pierwszym tego typu obiektem w Polsce. Pomysł jego założenia powstał w 2006 roku, a budowa trwała dwa lata. Otwarcie ogrodu miało miejsce 24 czerwca 2008 roku. Projektantami ogrodu są dr Zofia Włodarczyk i dr arch. Leszek Bylina.

Cokolwiek czynicie, z serca wykonujcie jak dla Pana, a nie dla ludzi…

To wezwanie św. Pawła zawarte w Liście do Kolosan (3,23), najlepiej oddaje atmosferę pracy związanej z zakładaniem ogrodu.

Idea ogrodu biblijnego

Potrzeba bezpośredniego doświadczenia Ziemi Świętej zaowocowała w ostatnich latach zakładaniem ogrodów biblijnych w różnych zakątkach świata, które stanowią namiastkę Ojczyzny Jezusa.

W ogrodach tych sadzi się wymienione w Piśmie Świętym rośliny, które stanowią scenerię opisywanych wydarzeń biblijnych, niekiedy zaś, jak w przypowieściach Jezusa, są ich głównymi „bohaterami”. Kompozycja tych ogrodów może być różna, co zależy od projektanta, ale wspólny cel jaki wszystkim przyświeca jest taki sam, jest to popularyzacja treści biblijnych poprzez pokazanie roślin i środowisk, w których one rosną.

Ogród biblijny w Proszowicach na zaledwie 10 arowej powierzchni przedstawia miniaturową pustynię, kraj mlekiem i miodem płynący, pola zbóż, poletka ziół i warzyw, przejście przez Morze Czerwone, symbole judaizmu i chrześcijaństwa, przypowieści o morwie, o ziarnku gorczycy oraz liliach polnych, studnię Jakuba, winnicę, ogród oliwny, siedem gatunków roślin uprawnych Ziemi Obiecanej, cztery gatunki roślin na święto Sukkot i inne ciepłolubne rośliny uprawiane w pojemnikach oraz greckie litery alfa i omega – symbol Jezusa.

Historia

Ogród Biblijny jest uporządkowany tematycznie i ma charakter symboliczny.

Wnętrze wyznaczone przez dwie półkoliste kraty drewniane służące jako podpory dla róż wydzielają przestrzeń ogrodową, która można nazywać ogrodem zamkniętym opisanym w Księdze Pieśni nad Pieśniami:

Ogrodem zamkniętym jesteś, siostro ma, oblubienico, ogrodem zamkniętym, źródłem zapieczętowanym (Pnp 4,12)

Zwłaszcza, że w jej centrum znajduje się źródło wody nazywane studnią Jakuba. Wyznaczone w ten sposób przez podpory dwie ściany wsparte są na dwunastu słupach nośnych każdy, które oznaczają dwanaście pokoleń Izraela i dwunastu Apostołów. Wspomniana studnia Jakuba jest przywołana w Ewangelii św. Jana, jako miejsce rozmowy Jezusa z Samarytanką:

Było tam źródło Jakuba. Jezus zmęczony drogą siedział sobie przy studni. Było to około szóstej godziny

(J 4,6)

Dopełnieniem stworzonej kompozycji, a zarazem symbolicznym obrazem Jezusa jest kamienny głaz, z którego wypływa woda. Natomiast pnące się po kratach róże o blado - różowych i czerwonych kwiatach mają przypominać o krwi i wodzie, która wypłynęła z przebitego na krzyżu boku Jezusa.

Dodatkowo kształt studni w formie ośmiokąta symbolizuje osiem błogosławieństw, a umieszczone na każdym jej boku cytaty z Pisma Świętego związane są z wątkiem wody, która bardzo często, bo aż 600 razy pojawia się na kartach Biblii. Jeden z nich, który brzmi:

Kto poda kubek świętej wody do picia jednemu z tych najmniejszych, dlatego ze jest uczniem, zaprawdę powiadam wam, nie utraci swojej nagrody (Mt, 10, 42)

ma szczególne odniesienie do miejsca, w którym się znajdujemy, gdyż jest on mottem dla działalności instytucji Caritas.

Wnętrze wyznaczone przez podpory dla pnących róż obsadzone jest roślinami cebulowymi – tulipanami, narcyzami wielokwiatowymi, hiacyntami i krokusami. Kwitną one wczesną wiosną i są ilustracja do słów Jezusa:

Przypatrzcie się liliom, jak rosną: nie pracują i nie przędą. A powiadam wam: Nawet Salomon w całym swym przepychu nie był tak ubrany jak jedna z nich (Łk 12,27)

Natomiast latem kwitną tu lobelie i lobularie, które pochodzą z rejonu Morza Śródziemnego i również mogą się odnosić do wspomnianych wyżej słów Jezusa o liliach polnych, a także do słów Psalmu (103,15):

Dni człowieka są jak trawa, kwitnie jak kwiat na polu.

 

Szczegółowy opis całej symboliki oraz wymowy Ogrodu, można znaleźć w Przewodniku po Ogrodzie Biblijnym autorstwa dr Zofii Włodarczyk. Przewodnik wydano dzięki dofinansowaniu Starosty Powiatu Proszowickiego - do nabycia w naszej placówce

W roku 2009 nasz Ogród wzbogacił się o 3 rzeźby Karola Badyny są to:

 • Krzew gorejący
 • "Gdy Mojżesz pasał owce swego teścia, Jetry, kapłana Madianitów, zaprowadził pewnego razu owce w głąb pustyni i przyszedł do góry Bożej Horeb. Wtedy ukazał mu się Anioł Pański w płomieniu ognia, ze środka krzewu. Mojżesz widział, jak krzew płonął ogniem, a nie spłonął od niego. Wtedy Mojżesz powiedział do siebie: < Podejdę, żeby się przyjrzeć temu niezwykłemu zjawisku. Dlaczego krzew się nie spala? > Gdy zaś Pan ujrzał, że Mojżesz podchodził, żeby się przyjrzeć, zawołał Bóg do niego ze środka krzewu: Mojżeszu, Mojżeszu!> On zaś odpowiedział: . Rzekł mu Bóg: < Nie zbliżaj się tu! Zdejm sandały z nóg, gdyż miejsce, na którym stoisz, jest ziemią świętą >."
                                                                                                                         (Wj 3,1-5)

 • Laska Mojżesza i strumień wody
 • Całe zgromadzenie Izraelitów wyruszyło na rozkaz Pana z pustyni Sin, aby przebyć dalsze etapy. Potem rozbił obóz w Refidim, gdzie lud nie miały wody do picia. I kłócił się lud z Mojżeszem mówiąc: <Daj nam wody do picia!>. Mojżesz odpowiedział im: <Czemu kłócicie się ze mną? I czemu wystawiacie Pana na próbę?> Ale lud pragnął tam wody i dlatego szemrał przeciw Mojżeszowi i mówił: <Czy po tp wyprowadziłeś nas z Egiptu, aby nas, nasze dzieci i nasze bydło wydać na śmierć z pragnienia?> Mojżesz wołał wtedy do Pana i mówił: <Co mam uczynić z tym ludem? Niewiele brakuje, a ukamienują mnie!> Pan odpowiedział Mojżeszowi: <Wyjdź przed lud i weź kilku ze starszych Izraela ze sobą. Weź w rękę laskę, którą uderzyłeś Nil, i idź. Oto Ja stanę przed tobą na skale, na Horebie. Uderzysz w skałę, a wypłynie z niej woda, i lud zaspokoi swe pragnienie>. Mojżesz uczynił tak na oczach starszyzny izraelskiej
                                                                                                                                  (Wj 17,1-6)

 • Gołębica z gałązką oliwną
 • Potem wypuścił z arki gołębicę, aby się przekonać, czy ustąpiły wody z powierzchni ziemi. Gołębica, nie znalazłszy miejsca, gdzie by mogła usiąść, wróciła do arki, bo jeszcze była woda na całej powierzchni ziemi; Noe, wyciągnąwszy rękę, schwytał ją i zabrał do arki. Przeczekawszy zaś jeszcze siedem dni, znów wypuścił z arki gołębicę i ta wróciła do niego pod wieczór, niosąc w dziobie świeży listek z drzewa oliwnego. Poznał więc Noe, że woda na ziemi opadła."
                                                                                                                                  (Rdz 8,8-11)

   

  Rzeźby te ufundowali w kolejności:

  • Marszałek Województwa Małopolskiego
  • Burmistrz Gminy i Miasta Proszowice
  • Proszowickie Stowarzyszenie Hodowców Gołębi Rasowych i Drobnego Inwentarza w Proszowicach „Zielononóżka”

  Z roku na rok, zwiększa się ilość osób odwiedzających. W roku 2009 odnotowano 45 wycieczek zorganizowanych

   

  Zobacz galerię z budowy Ogrodu Biblijnego >>

  Zobacz galerię z otwarcia Ogrodu Biblijnego >>

   

  Plan ogrodu